Innehåll
Kevään tehokkain treeniohjelma
 

Delta i vårens effektivaste träningsprogram

Fantastiskt att du har hittat hit! Med denna blankett kan du delta i Älska en smula-kampanjen av Cirkulärkraft Finland KIVO och bli mästare på att sortera. Fyra veckor, fyra utmaningar, en ny rutin.

Använd denna blankett för att utföra varje veckoutmaning 21 mars – 15 april 2022. Välj den utmaningsvecka du deltar i från menyn. Vi lottar ut häftiga priser bland de som deltagit! Genom att fylla i blanketten godkänner du reglerna för utlottningen. Fint att du är med och tränar. Lycka till!

 
Regler för utlottning

Regler för utlottning


Arrangör av utlottningen

Cirkulärkraft Finland rf KIVO kivo.fi / biojäte.info

Regler för utlottningen

Genom att fylla i blanketten och delta i utlottningen godkänner du dessa regler för utlottningen och binder dig till att följa dem. Vinnarna lottas ut varje fredag efter att tiden för deltagande löpt ut. Vinnarna meddelas personligen till de angivna e-postadresserna. Ifall vinnaren inte kan nås inom fem vardagar efter att utlottningen gjorts, lottas en ny vinnare ut.

Deltagande

Deltagande i utlottningen görs vid adressen biojäte.info. Deltagande sker genom att fylla i deltagarblanketten. För att kunna delta i utlottningen behövs dina kontaktuppgifter. Du kan delta i utlottningen genom att fylla i namn, e-postadress, eget svar och andra uppgifter som ska uppges i samband med deltagande. Genom att fylla i blanketten godkänner deltagaren reglerna för utlottningen.

Deltaganderätt

Endast personer bosatta i Finland kan delta i utlottningen. För att kunna delta i utlottningen behövs dina kontaktuppgifter. Man får endast delta i utlottningen med sitt eget namn och e-post. Personal på avfallsverks får inte delta i utlottningen.

Tid för deltagande

Du kan delta i utlottningen 21 mars – 14 april 2022 ifall inget annat meddelas. Deltagarblanketter som ankommit efter tiden för deltagande godkänns inte till utlottningen. Deltagaren ansvarar över att deltagarblanketten når fram till arrangören medan utlottningen pågår. Arrangören har rätt att avbryta utlottningen eller ändra tidtabellen för utlottningen. Ifall utlottningen avbryts i förtid lottas presenten ut bland de som deltagit fram tills avbrottet.

Pris

Bland alla som fyllt i blanketten under tiden för deltagande lottar vi varje vecka ut priser vars totalt värde är 300–350€/vecka. Vinnarna lottas ut varje fredag efter att tiden för deltagande löpt ut. Priset kan inte omvandlas till pengar motsvarande prisets värde. Priset kan endast inlösas i Finland. Tidpunkten för att lösa in priset bestäms enligt överenskommelse med vinnaren av utlottningen. Arrangören av utlottningen betalar lotteriskatt för priset.

Arrangörens ansvar

Arrangören ansvarar inte för fel i deltagarnas kontaktuppgifter, eller hinder till deltagande på grund av tekniska eller andra skäl, fel i deltagandet eller förhinder eller problem som orsakar förhinder för att ta emot priset. Arrangören ansvarar inte för någon som helst skada som orsakas, eller påstås orsaka av deltagande i utlottningen, mottagande eller inlösen av priset eller av att använda priset. Arrangörens ansvar begränsas i alla fall till värdet hos priset som lottas ut.

Hantering av personuppgifter

Deltagare i utlottningen ombeds ge sina kontaktuppgifter. Uppgifterna överlåts inte till tredje parter. Arrangören hanterar uppgifter och personuppgifter i anslutning till dem, för att utföra utlottningen, kontakta vinnaren och överlåta priset. Personuppgifter som angetts i samband med deltagande i utlottningen hanteras i övrigt enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Övriga villkor

Dessa regler gäller för alla deltagare. Arrangören har rätt att ändra på dessa regler innan utlottningen slutförts eller rätta dem för att korrigera eventuella tryck- och övriga fel. Arrangören förbehåller rättigheten att avbryta eller avsluta utlottningen närsomhelst utan förhandsanmälan och orsak. På utlottningen och dess regler tillämpas Finlands lag, lagvalsregler borträknat. Arrangören avgör eventuella oklarheter om tillämpningen och tolkningen av regler. Arrangören förbehåller rättigheten att ur tävlingen utesluta sådana personer som har brutit mot dessa regler, beslut som gjorts av arrangören eller för vilkas del det finns orsak att misstänka att oärliga, lagstridiga eller andra motsvariga metoder använts.

 
Deltagandet är över!
 

Sorterings-
anvisningar

Välj din kommun i förteckningen.På så sätt hittar du sorteringsanvisningarna för ditt område.