Innehåll
Biojätteen se-lajittelu on helppoa
 

Hemkompostering   

För framför allt invånare i egnahemshus är kompostering av bioavfall på den egna fastigheten ett lämpligt sätt att sköta bioavfallshanteringen. Avfall från matlagning och skämda matrester blir i en värmeisolerad komposterare, skyddad från skadedjur, till kompost som blandad i vanlig jord ger ett utmärkt växtunderlag för hemträdgården.  

Mängden brännbart blandavfall minskar  

Genom att sortera bioavfall sparar du in även på kostnaderna för brännbart blandavfall i och med att mängden brännbart avfall minskar. Kompostering är också trevligt och givande. 

Ett stort antal komposteringsguider 

De flesta avfallsverk har skrivit olika slags guider för kompostering. Här hittar du komposteringsguider där du kan få tips och råd för att komma i gång med kompostering, kompostering i vardagen och för att lösa eventuella problemsituationer. 

Information till dig som ska köpa en kompostor 

Det finns ett stort antal kompostorer på marknaden. Det är ingen lätt uppgift att välja en behållare som passar just dina behov. Sakkunniga  inom avfallshantering, sortering av bioavfall och kompostering har sammanställt en lista som stöd för dig som ska köpa en kompostor. 

Val av kompostor 

Det är bra att fundera över om du ska köpa en kompostor för åretruntanvändning eller endast för användning sommartid. Ska du kompostera bioavfall, trädgårdsavfall eller båda? Trädgårdsavfall kan komposteras i en öppen kompost. Hur många personers bioavfall ska ryms i kompostorn? Räcker det med en kompostor eller behöver du flera? Vid kompostering av matavfall ska kompostorn vara värmeisolerad och skyddad från skadedjur. Endast genom att använda rätt sorts kompostor kan du bli beviljad längre tömningsintervall för brännbart avfall. 

Placering av kompostor 

Kompostorn ska gärna placeras på en plats som ligger i lä, men inte är gassande het. Kompostorn ska helst inte placeras under ett vädringsfönster eller en ventilationskanal. Se också till att behållaren är placerad tillräckligt långt ifrån brunnar eller vattenområden. Om kompostorn placeras nära tomtgränsen är det bra att ta upp frågan i förväg med grannen, samt att kontrollera vilka bestämmelser som gäller för kompostering i hemkommunen. Se gärna till att det finns tillräckligt med utrymme runt kompostorn för att sköta den och förvara torrströet. 

Verktyg som behövs 

För att sköta kompostorn behöver du en stav att blanda om innehållet i kompostorn med. Dessutom behövs torrströ, en skopa samt en behållare så ströet inte blir fuktigt. 

När kan man börja kompostera? 

Våren är den bästa tidpunkten för att börja kompostera. Under den kalla årstiden är det svårt att börja, eftersom det finns lite kompostmassa till en början, vilket gör att det inte produceras så mycket värme och kylan bromsar upp nedbrytningen. 

Användning av kompostorn 

Det är enkelt att sköta komposten. Oftast räcker det med att du kontrollerar hur kompostmaterialet luktar och känns en gång i veckan. Naturen gör sitt om bioavfall och strömaterial varvas i rätt proportion. 

Bioavfall behöver inte packas för kompostering. Det är bäst att hälla avfallet som sådant i uppsamlingsbehållaren. Du kan först lägga i en bit tidningspapper, använt hushållspapper eller smulad äggkartong på botten. Det är bäst att krossa äggskal och skära stora, fasta stycken såsom kålhuvuden eller bröd i mindre bitar för att de ska bytas ned bättre. 

Strömaterial 

Bioavfallet ska täckas med samma mängd strömaterial, så se till att ha tillräckligt av det. En bra förvaringsplats är en behållare med lock i närheten av kompostorn. Strömaterial, dvs. torrströ, behövs för att förbättra luckerheten i kompostorn, binda fukt och lukter samt ge kol som energikälla för nedbrytarna. 

Som strömaterial kan du använda blad- och barrströ, träflis, kutterspån, torv, barkningsavfall, hackad halm eller kommersiella produkter för ändamålet. Olika strömaterial har olika egenskaper. 

Omblandning 

En lagom mängd bra strömaterial håller oftast kompostmassan tillräckligt luftig och lucker. Varje vecka kan du sticka hål i massan med en grep eller luftningsstav. En fungerande kompost behöver inte blandas om speciellt ofta. På vintern är det bäst att låta bli att blanda om massan. I allmänhet räcker det att luckra upp det översta skiktet (20–30 cm) ett par gånger i månaden; samtidigt kan det vara bra att vända in massa från kanterna mot mitten där massan är varmare. 

Större kompostorer som används gemensamt av flera behöver ofta blandas om ordentligt med en eller ett par veckors mellanrum. Se till att kompostmassan vid omblandningen är fuktig: från en torr kompost kan det damma mögelsporer in i andningsorganen. 

Vattning 

Komposten ska vattnas om den verkar torr eller det vimlar av myror i den. En kompostmassa som är lagom fuktig ska kännas som en fuktig tvättsvamp i handen. För vattning kan du använda nässelvatten som är ett bra alternativ, framför allt för lövkomposter. 

Upptining 

Sträng kyla under en lång tid kan få även en värmeisolerad kompostor att frysa till, framför allt om det finns för lite bioavfall och kompostmassan på så sätt är otillräcklig eller isoleringen bristfällig. Vid minusgrader kan kompostorn värmas upp till exempel med en varmvattenflaska (eller uppvärmda stenar). En redan frusen kompostor kan fyllas på som vanligt, inklusive strömaterial. På våren kommer komposteringen i gång igen när vädret blir varmare. 

Användning av kompostprodukten 

Komposten som sådan är ännu inte färdig att användas. Den näringsrika massan som har blivit mörk i kompostorn ska spädas ut genom att blanda den med blad, ris och gräs i en trädgårdskompost. När massan töms ut i till exempel en trädgårdskompost kan det finnas synligt avfall kvar i den, såsom äggskal. Kompostmassan försnabbar också förbränningen av trädgårdsavfall. 

Våren och början av hösten är en bra tid för att tömma kompostorn. Efter att kompostorn har  tinat upp på våren kan den äldsta kompostmassan tömmas ut. Om du tömmer kompostorn på hösten ska du lämna plats för vinterns bioavfall i den. Kompostorn ska ändå inte tömmas helt på hösten, eftersom en tom kompostor fryser lättare. 

Färdig kompost kan gärna användas för plantering, gödsling eller mull, gödsling av gräsmattan eller så kan man blanda ner den till exempel i rabatten eller grönsakslandet. Att använda komposterat toalettavfall i grönsakslandet eller rabatten kräver en längre nedbrytningstid. 

 
 

Sorterings-
anvisningar

Välj din kommun i förteckningen.På så sätt hittar du sorteringsanvisningarna för ditt område.