Sisältöön »
Biojätteen lajittelu on helppoa
 

Biokaasun tuotanto

Biokaasu tuotetaan biojätettä mädättämällä biokaasulaitoksessa. Mädätysprosessi kestää alle kuukauden. Puhdistettua biometaania voidaan käyttää energiantuotannossa tai liikennepolttoaineena. Kaasun lisäksi mädätysprosessissa syntyy kiintoaineita, josta saadaan maanparannusainetta.

 
 

Lajitteluohjeet

Etsi luettelosta kunta, jossa olet. Löydät sitä kautta alueelliset lajitteluohjeet.